Kulturkampen

Kampen for kulturen

Informasjon om Kulturkampen

Hos oss i Kulturkampen gir vi deg informasjon og nyheter om kulturens utvikling. Vi diskuterer norsk kultur, nordisk kultur, samisk kultur, og en rekke andre tilnærminger til emnet. Om du er interessert i å kjempe for kulturens overlevelse, så er du kommet til riktig sted!

Vi ønsker å sørger for at nordmenn blir bedre informert om hvor viktig kultur er i samfunnet. Norsk kultur skal på ingen måte eliminere styrken i andre kulturer, men det er viktig at vi bevarer styrken i det norske samfunnet.

Kulturen har fått oss gjennom mye så langt, og den fortjener å leve sitt liv videre. Det er derfor Kulturkampen er en kamp for norsk kultur!

Klikk nedenfor for å lese en av våre mange artikler:

Norsk kultur i sentrum

Norsk kultur har dype røtter. Det er noe vi nordmenn generelt er veldig stolt av. Med tiden har selvfølgelig andre kulturer påvirket oss, både gjennom globalisering, internett, og ikke minst innvandring av andre kulturer. Sett over ett har dette vært meget positivt, og mye har også dratt norsk kultur i en bedre retning. Samtidig står norsk kultur også noe i fare for å hviskes ut dersom vi ikke bevarer den. Tross utviklingen, så er det viktig å bevare den kulturen vi har her til lands. Den har vært en bærebjelke i samfunnet, og god kultur fører blant annet til samhold i motgangstider.

Dette gjelder for øvrig også samisk kultur, samt andre subkulturer. Norsk kultur, eller hovedkultur som det ofte kalles, kan være vanskelig å definere. Denne må sies å være et resultat av de mange små kulturene som befinner seg i byer og bygder over hele landet. Norge er kanskje et lite land sett i perspektiv, men det er allikevel ganske mange forskjellige kulturer som befinner seg rundt om i dette landet. Dette inkluderer kulturer på kryss og tvers av regioner, kjønn, alder, utdanning, og en rekke andre parametere. Til syvende og sist har alle mennesker sin egen kultur som gjør dem helt unike og adskilt fra resten.

Uansett hvilken kultur du støtter i Norge, så kan den nok defineres som norsk kultur. Kulturkampen skal være stedet for å sette norsk kultur i sentrum. Vi skal informere om kultur, men samtidig løfte opp den norske, for å gjøre deg bedre forberedt på å kjempe for det som virkelig er norsk!