Subkultur definisjon

Hva er en subkultur?

Subkultur er en kultur som forgrener seg fra en hovedkultur i et samfunn. Det praktiseres av en bestemt del av samfunnet, eller i et bestemt område. Dermed er ikke alle i landet involvert i kulturen. Det er mange subkulturer i Norge, både fra organiske forskjeller mellom regioner, og fra innvandrere som har kommet inn nylig.

Som et eksempel har Bergen en subkultur som anses å være en del av norsk kultur. Allikevel bærer den visse trekk som ikke er utbredt i andre byer som Oslo. Det vil dermed bli betraktet som en subkultur av Norge. Dette i stedet for hovedkultur, som er noe som er utbredt overalt i Norge.

 

Subkultur kan være noe innvandrere skaper under integreringsprosessen.
En innvandrer kan være med på å skape en subkultur når han/hun integreres i Norge.

 

Eksempler på subkultur

Gjennom årene har det utviklet seg en god del forskjellige subkulturer. Gjennom århundrer i de fleste regioner av Norge har disse oppstått av historiske grunner. Det er to hovedfaktorer bak utviklingen av disse subkulturene. Den første var forskjellig kulturell utvikling, og den andre skyldtes innvandring.

I dag har vi som følger flere subkulturer her til lands, der innvandringsgruppene nok er mest tydelig. Derimot har landsdelene også stått frem, og det har blitt hundrevis av subkulturer her i Norge. Nedenfor har vi gått gjennom 3 av de kanskje mest tydelige og stereotyp pregede subkulturene i Norge.

 

Svensk

Den svenske subkulturen ble utviklet i løpet av flere hundre år. Den ble først og fremst til på grunn av at Norge hadde vært en del av det svenske imperiet i flere århundrer. Under Norges tid i Sverige sitt eie, så flyttet en god del svensker til det som i dag er Norge.

I dag utgjør svensker rundt ti prosent av Norges befolkning. Selv om det har vært mye assimilering på grunn av den kulturelle nærheten mellom de to, så er det fortsatt noen forskjeller som sannsynligvis ikke vil forsvinne snart. De er også blitt forsterket av det store antall svensker som kommer til Norge på midlertidig basis. Dette skjer for det meste for arbeid.

 

Vestlandet vs Østlandet

Disse regionale subkulturene er de eldste i Norge. De ble til gjennom mange århundrer. Det var først og fremst fordi det var langt fra kyst til kyst den gang. Teknologien tillot ikke raske reiser og kommunikasjon.

Det samme mønsteret kan sees i mange andre nasjonalstater i dag. Der er regionale forskjeller blitt til rett og slett fordi de ikke før moderne tid kom i kontakt med mange andre utenfor landsbyen.

Over lang tid vokste disse forskjellene. De produserte subkulturer i alle regionene i Norge. Fra litt forskjellige tradisjonelle klesstiler, og til og med merkbart forskjellige aksenter, så har disse regionale subkulturene noe forskjellig ved seg. Allikevel kan de fortsatt sies å være norske.

 

Polsk

Den polske subkulturen er forskjellig fra de to foregående. Det er fordi det er et langt nyere fenomen som har blitt brakt til Norge de siste tiårene. Dette har for det mest kommet fra polske immigranter som kom hit for å jobbe som gjestearbeidere. Mange bestemte seg for å fortsette, og de har klynget seg hovedsakelig i de større byene.

Denne samlingen har gjort det mulig for polakker å utvikle en distinkt subkultur. Den har mange polske elementer, men regnes som en del av norsk hovedkultur. Det er på grunn av de norske funksjonene som er blitt brukt for å produsere en slags hybrid av de to.

Subkultur er et interessant fenomen i Norge

Alt i alt er subkulturer et veldig interessant fenomen. Dette viser at det er mange måter å være norsk og til å uttrykke norsk kultur. En trenger ikke å gå i bunad og spise brunost hver dag for å være norsk. Vi har mange spennende subkulturer som også utgjør en del av vår hovedkultur!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *