Språk og identitet

Språk og identitet

Språk og identitet refererer til den tilhørighet folk stammer fra morsmålet. Faktisk er det mange som henter en del av identiteten sin fra språket de snakker med jevne mellomrom.

Dette er en viktig sak i noen land som har mer enn ett morsmål. Språk blir av mange sett på som en av måtene en kultur er bevart på.

Språk og identitet er viktig, men engelsk blant annet fører mange morsmål ut av dagligtalen.
Det er ikke til å skyve under en stol at det engelske språket har tatt over mye av vår dagligtale.

Viktigheten av språk og identitet

Språk og identitet blir av mange sett på som noe som må bevares og fremmes. Det er mange grunner til at dette av mange blir sett på som viktig.

Bevaring av en livsstil

Mange ser på dette som en viktig komponent for å bevare sin overordnede kulturelle identitet. Fordi hvor integrert språk er for enhver kultur som er unik og distinkt, ser mange mennesker på det som uunnværlig fra enhver ekte kulturell identitet.

Konseptet krever bruk av språket med det formål å holde kontakten med identiteten din som medlem av den aktuelle kulturgruppen.

Derfor blir negering av dette til fordel for andre sider av kulturen sett av mange som å beseire hele formålet.

Fremming av litteratur

Litteratur er et produkt av språkets identitet, så vel som kulturell identitet. Litteratur gir utenforstående et glimt av kulturen og hva samfunnet verdsetter.

Litteratur ville ikke kunne gjøre dette uten en sterk følelse av de ovennevnte begrepene. Uten et sterk språk ville litteraturen som ble produsert ikke være representativ for den underliggende kulturen.

Å ha dette gjør litteratur bedre, og hvert kulturelt produkt for den saks skyld, unikt og spesielt. Bare hvis det er spesielt, vil folk være villige til å bevare det.

Utfordringer som står overfor språk og identitet

Språk og identitet blir behandlet annerledes over hele verden. Det behandles også annerledes avhengig av situasjonens kontekst. Hva som anses som akseptable endringer når situasjonen endrer seg.

Behandlingen av minoritetsspråklige identiteter

Det er mange deler av verden der språket og identiteten som plasserer en person i mindretall noen ganger kan rynkes av. Disse menneskene er ofte utsatt for lovlig og / eller samfunnsdiskriminering.

Mange land med flere offisielle språk vil kanskje favorisere ett offisielt språk på bekostning av andre offisielle eller ofte brukte språk. Dette gir visse mennesker fordeler så lenge de er flytende i det foretrukne språket.

Et fremtredende eksempel på dette skjer i Pakistan, der folk som er flytende i urdu, blir gitt fortrinnsrett i statlige tjenestestillinger.

Språk og identitet er sterkt knyttet sammen, og vi er for eksempel veldig stolt av å si velkommen til utlendinger.
Det finnes en rekke forskjellig språk, der alle har sin egen identitet knyttet opp mot seg.

Vi har ikke nok folk

Noen språklige identiteter trues av å visne bort. Dette er ikke nødvendigvis på grunn av forfølgelse, men på grunn av at visse ikke har nok mennesker til å forevige sine respektive språk.

De fleste språk og identiteter har faktisk bare flere tusen medlemmer. Noen eksperter har til og med anslått at flertallet av disse språkene er i fare for å bli utryddet før slutten av dette århundret.

Dette er veldig bekymrende for bevaringen. Mange språk og kulturer vil mest sannsynlig trenge støtte utenfra for å bevare sin kulturelle og språklige identitet.

De neste tiårene skal være en utfordring for de som tror på språk og identitet. Globaliseringen vil fortsette å fungere som en naturlig kraft mot språket og den identiteten som ligger bak, selv om det ikke er meningen. Hva som vil skje i de kommende generasjoner vil være gjenstand for mye spekulasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *