Samisk kultur – 3 spennende fakta

Samisk kultur har en sentral posisjon i det norske samfunnet, der blant annet samisk språk, TV-programmer, musikk, bøker, og andre kulturelle elementer står sterkt. Allikevel er det mye den gjennomsnittlige nordmann ikke vet om samisk kultur.

Dette urfolket bodde i Norge lenge før Norge i det hele tatt ble regnet som en stat. Det å bevare, og ikke minst fremheve samisk kultur, bør være et viktig poeng for kulturkampen. Skal vi bevare våre røtter og vår kultur, så er det helt essensielt å innse at samene faktisk holder en høy posisjon her.

Vi har derfor i denne artikkelen samlet sammen 3 spennende fakta om samenes kultur som du muligens ikke visste om før.

Samisk kultur og reinsdyrsdrift går hånd i hånd. Men i dag er det "bare" 16% av samene som er involvert i reinsdyrsdriften.
Samisk kultur stiller blant annet reinsdyr høyt – selv om kun 16% av samer er tilknyttet driften

 

 

1. Samenes vikingskip og sjamaner

Vikingene reiste verden over for å plyndre og røve alle som kom i deres vei. Allikevel, når disse reiste nordover, så var sjansene store for at de dro på et ”rolig” besøk til samene. Denne folkegruppen var nemlig allerede under vikingtiden anerkjent som en av de beste på å lage gode skip.

Mange av vikingskipene som ble brukt var derfor altså laget av samer. Vikingene respekterte nemlig deres håndverk høyt, og derfor var samene en av de få folkegruppene som klarte å unngå vikingenes barbariske tokter verden rundt. Det er intet annet enn imponerende!

Det bør også nevnes at vikingene respekterte samene høyt grunnet sjamaner. Disse spirituelle lederne innen samisk kultur var populære for vikingene å konsultere med før tokter. I det hele tatt har sjamanene båret en ganske så stor autoritet blant nordmenn gjennom historien.

 

 

2. Forskjellen på samer og kvener

Selv om samisk kultur blir undervist ved samtlige norske skoler, så finnes det fortsatt mange som blander disse med kvenene. Det vil si – mange tror at samer og kvener er en og samme folkegruppe. Allikevel er dette en grov misforståelse av hvem disse to gruppene er, selv om de bærer likheter rent etnisk.

Samene er Norges urfolk, og de er av Finsk-Urgisk opprinnelse. I dag bor de i Norge, Sverige, Finland, og Russland primært. De fleste bor i Finnmark, da i store samiske sentre slik som Kautokeino og Karasjok. Allikevel er det verdt å nevne at Oslo blant annet har en samisk barnehage.

Kvenene er en liten minoritet i Finnmark som er etterkommere av innvandrere fra Nord-Finland. De bor også delvis i små lokalsamfunn i Sverige, og kvenene snakker til den dag i dag fortsatt et gammelt østersjøfinsk språk. Det er med andre ord likheter mellom samisk kultur og kvener, men det er fortsatt to separate kulturer.

 

 

3. Joik i samisk kultur

I kontrast med norsk kultur sin musikk, som gjerne er preget av globaliseringen, så har samisk musikk, eller joik som det heter, en ganske forskjellig tilnærming til musikk. For eksempel joiker man ikke her om en person, men man joiker heller til en person. En joik kan for eksempel være en bryllupsgave eller konfirmasjonsgave.

Det finnes også dyre- og naturjoiker. Førstnevnte kan være effektivt for å få en gjeterhund eller en rein til å løpe ekstra fort. Kanskje vil denne joiken, som ofte inkluderer motiverende og rosende ord, få frem det beste i dyret. Til slutt er naturjoiker gjerne en beundring av den vakre naturen.

 

 

Samisk kultur er vant til kulda i Finnmark. Lange vintere er ingen hindring for godt forberedte samer!
Vinterlandskapet i Finnmark er noe majoriteten av samene må takle

 

 

Samisk kultur kan være noe for deg!

Vi mennesker er ofte raske på avtrekkeren hva gjelder å avslå andre kulturer. Gir du derimot samisk kultur en sjanse, så er det mye spennende å finne her. Kanskje aller mest interessant er deres musikk, der joik i nåtid ofte kombineres med elektronisk musikk – en kombinasjon som er tilnærmet uslåelig!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *