Hvem er kulturkampen.no

Her kan du lese mer om oss

Kultur er sentrum i vår kamp

Vår kamp handler om å beskytte kultur. Dette er ikke en kamp for å utelukke andre kulturer. I stedet er det en kamp for å bevare kultur. Dette gjelder også de kulturer som norsk kultur påvirkes av. For ofte fremstilles kulturer som kjernen i konflikten. Selv om dette til tider stemmer, så er også kultur ofte bindeleddet og det som holder et land samlet i motgang. Norsk kultur fikk blant annet virkelig prøvd seg i form av motbevegelsen under andre verdenskrig. Der manifesterte verdier i den norske kulturen, slik som mot og styrke seg, i mennene som sto opp for det som var norsk.

I dag kjemper kun Norge i mindre krigføringer langt utenfor våre landegrenser. Teknisk sett er Norge i krig, men det er minimalt med soldater det er snakk om. Krigen her hjemme er derimot i gang for fullt. Skal staten støtte kunstnere? Klarer vi å beholde norsk kultur? Hva er egentlig norsk kultur, norske verdier, og det å være norsk? Er det rasistisk å hevde at vi må kjempe for norsk kultur? Hva utgjør en kultur i det hele tatt?

Disse spørsmålene og mange flere besvarer vi på vår side. Vi håper du nyter Kulturkampen.no, og at siden vår inspirerer deg til å kjempe for kultur!