Morsmål

Morsmål definisjon og gjennomgang

Morsmål er noen ganger definert som språket en person ble utsatt for og vokste opp med å snakke. Andre ganger kan det bety språket til en persons etniske gruppe.

Hvilken definisjon som brukes er avhengig av situasjonen. Den senere definisjonen brukes mer ofte i flerkulturelle samfunn der visse grupper har svært høye frekvenser av språkoppbevaring.

Morsmål som kulturelt spørsmål eksisterer vanligvis i tospråklige eller flerspråklige samfunn. Disse samfunnene har mer enn ett hovedspråk som har politisk og kulturell betydning.

Morsmål er noe vi kan fra barndommen, og det bruker vi blant annet til å snakke gjennom hjemmelagde telefoner!
En typisk barneaktivitet er å koble to blikkbokser sammen med hyssing, for så å ha en samtale!

Morsmålsproblemer i flerspråklige samfunn

I enspråklige samfunn er ikke morsmålsbegrepet et spørsmål utenfor integrering av innvandrermiljøer. Men i samfunn der det er en del av det sosiopolitiske stoffet, kan spørsmålet om morsmål være omstridt.

I mange tilfeller vil hver morsmålsgruppe prøve å lobbye for større innflytelse av morsmålet deres i nasjonal politikk og nasjonalt liv. Dette kommer uunngåelig på bekostning av de andre morsmålsgruppene.

Dessverre fører dette ofte til konflikt og misnøye blant de forskjellige morsmålsgruppene. Dette eroderer til slutt sosial og politisk stabilitet i det aktuelle landet.

Problemer i tospråklige Canada

Canada var et av de første landene som innførte en offisiell politikk for tospråklighet. Dette ble født på grunn av konflikter mellom anglo-kanadiere og den fransktalende befolkningen i Quebec.

I årenes løp har den beskyttede posisjonen til franskmenn blitt styrket på grunn av intens lobbyvirksomhet fra Quebecois-samfunnet. Fransk som morsmål er blitt så beskyttet at mange hevder det gjøres på bekostning av mennesker som snakker engelsk som morsmål.

Det har vært mange voldelige episoder under denne kampen. På 1970-tallet var det terrorangrep i Quebec i et forsøk på å drive engelsktalende kanadiere ut av provinsen.

Feire ditt morsmål

UNESCO har offisielt erklært 21. februar hvert år å være den internasjonale mors tungedagen. Dette er riktignok en av deres mindre kjente festdager.

Det er mange private og offentlige anstrengelser over hele verden som søker å bevare og feire forskjellige morsmål slik at de forblir intakte for fremtidige generasjoner.

Morsmål i Singapore

Singapore er et godt eksempel på et flerspråklig samfunn, der det er fire offisielle språk og mange flere som snakkes i hverdagen.

Mens engelsk er arbeidsspråket i Singapore, snakkes det av folk flest som andrespråk. De har sine originale morsmål og lærer engelsk på skolen.

Det Singaporeanske utdanningssystemet tilbyr morsmålskurs for å gi studentene mulighet til å opprettholde morsmålene sine ettersom utdanningssystemet også gjennomføres på engelsk.

Regjeringen i Singapore har en offisiell politikk for tospråklighet. Innbyggere oppfordres til å snakke morsmålet hjemme for å holde praksis og bruke engelsk når de samhandler med mennesker med et annet morsmål.

Verden om blir morsmål holdt tilbake av mange kulturer.
Det er vanlig praksis at mange ikke får snakke sitt eget morsmål, mye grunnet kulturforskjeller.

Trusselen mot mindre morsmål

Av de 7000 morsmål som fortsatt er i bruk i dag, er flertallet av dem anslått til å bli utryddet innen slutten av århundret. Dette har skapt alarm hos medlemmer av mindre morsmål.

Disse menneskene er bekymret for at verden språklig vil dominere av de større språkene, nemlig mandarin, engelsk, spansk, fransk og arabisk.

Med mange anstrengelser rundt om i verden som blir gjort for å snu denne trenden, vil bare tiden vise om de vil lykkes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *