Kulturforskjeller mellom Europa og Amerika

Kulturforskjeller: Europa vs Amerika

De kulturforskjeller verden har i dag er ganske svimlende. Hver del av verden og hver nasjonalitet er unik på sin måte. Innen aspekter som språk, religion, mat, tradisjoner, og sosiale normer har hvert land og hver kultur sin egen måte å uttrykke seg på. Det er også ulik grad av kulturforskjeller, noe som betyr at noen kulturer ligner mer på hverandre enn andre kulturer. Et veldig interessant eksempel er forskjellene mellom kulturer i USA og forskjellene mellom forskjellige land i Europa.

Dette er en veldig interessant sammenligning å gjøre. Det er fordi både Europa og Amerika har omtrent samme størrelse. De har dessuten også begge et bredt spekter av forskjellige klima og terreng som alle kan gi forskjeller i kulturene som opptar disse forskjellige stedene. Men fordi Amerika er mye yngre enn Europa, har ikke disse forskjellene hatt like mye tid på å utarbeide seg.

Vi skal diskutere kulturforskjeller i Europa og Amerika og se på årsakene til og hvordan de ble slik de ble. Dessuten skal vi se på hvorfor Europas mangfoldighet ser ut til å være større enn USAs.

Kulturforskjeller kan oppdages ved historiske bygninger
Kulturforskjeller slik som i arkitektur er spesielt synlig mellom Europa og Amerika

Kulturforskjeller i Europa

Når du ser på Europa, så ser du over 200 språk som blir snakket og over 2000 års historie bak forskjellene i kulturene. Språkbarrieren alene er en stor pådriver for å hemme mye kulturell blanding ellers. Hvis hele Europa snakket ett felles førstespråk, så ville det være mye enklere for folk å flytte og bo i forskjellige land. Dessuten ville de inngått flere ekteskap mellom de forskjellige nasjonalitetene.

Som et resultat av denne barrieren har disse forskjellige kulturene gjennom århundrer hatt tid til å utvikle sine separate og unike kulturer i relativ isolasjon. De har også produsert de sjarmerende kulturforskjeller du ser i Europa i dag.

 

Kulturforskjeller i Amerika

Derimot er Amerika et veldig ungt land som har hatt knapt fire århundrer til å utvikle sin egen unike kultur. Amerika var bosatt med nesten alle nasjonalitetene fra Europa. Til og med andre nasjonaliteter fra andre kontinenter kom hit. Allikevel snakker de alle ett enkelt fellesspråk i dag, der de fleste andre land har diverse språk som snakkes offentlig av befolkningen.

Dette lar mennesker som har bosatt seg i forskjellige regioner i landet bevege seg rundt uten å møte veldig store kulturelle barrierer for språk. Som et resultat har de forskjellige regionale kulturforskjeller ikke vært i stand til å utvikle seg isolert. Dette har endt opp med å produsere en relativt mer homogen kultur fra kyst til kyst.

Kulturforskjeller i Amerika inkluderer for eksempel gule taxier
Gule taxier er et vanlig syn i storbyene i USA, der skyskraperne henger over gatene

Et interessant skille mellom to hovedkulturer

Dette betyr ikke at en region er bedre enn en annen. Dette sier bare at de på grunn av underliggende forhold Europa og Amerika befinner seg i har utviklet seg annerledes. Det du synes er mer tiltalende er helt basert på dine subjektive preferanser. Det bør du få lov til å uttrykke så mye du vil.

Begge sider av Atlanterhavet har likevel veldig unike kulturer sammenlignet med den andre, og begge har en rett til selvbestemmelse som bør respekteres. Å studere disse forskjellene er en veldig interessant øvelse som hjelper folk å sette pris på kulturforskjeller som finnes over hele verden. Videre kan en sette pris på hvordan hver enkelt bidrar til å gjøre verden til et livligere sted!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *