Flerkulturelt samfunn definisjon

Flerkulturelt samfunn definisjoner med eksempler

Flerkulturelt samfunn definisjon fra Kulturkampen: Et flerkulturelt samfunn er et hvor forskjellige kulturer får lov til å eksistere og bevare seg under samme politet. Disse forskjellige kulturene kan holde seg selv eller blande seg med hverandre så mye de vil.

Noen mennesker tror at flerkulturelle samfunn er å foretrekke av forskjellige årsaker. De mener at et mangfoldig samfunn styrker landet generelt, og at kultur for læring til eksempel er bra.

Andre derimot ser flerkulturelle samfunn som skadelig for sosial og politisk harmoni. De mener at et land bør ha en samlet kultur og identitetsfølelse.

En god flerkulturelt samfunn definisjon er noe så enkelt som at den inkluderer en rekke forskjellige kulturer.
Da Columbus kom til USA, så kalte han urbefolkningen der indianere, i det som skulle bli ett av verdens mest flerkulturelle samfunn.

Eksempler for flerkulturelt samfunn definisjon

De fleste homogene samfunn i verden er lokalisert i Europa og Nord-Asia. Disse samfunnene har en overveldende etnisk og kulturell majoritet som er akseptert som sådan.

Minoritetskulturer eksisterer, men mange av disse landene insisterer på assimilering. Minoritetskulturer forventes å forlate sine kulturer til fordel for å ta i bruk den alminnelige majoritetskultur.

Foruten disse to regionene, har de fleste land i ulik grad av multikulturalisme. Dette gjelder spesielt i tidligere kolonier, hvor de forskjellige stammene ble plassert i den samme koloniale administrasjonen.

Da disse koloniene fikk uavhengighet, ble disse forskjellige gruppene satt igjen under den samme regjeringen. Mange har funnet måter å leve med hverandre på. Andre har ikke vært så heldige.

Malaysia bringer mange kulturer sammen

Landet som utgjør Malaysia var opprinnelig homogent befolket av malaysere som adopterte islam i løpet av det femtende århundre. Dette endret seg i løpet av den britiske kolonitiden.

Innvandrere fra Kina og India ble hentet inn i løpet av det nittende og begynnelsen av det tjuende århundre. Til i dag forblir disse samfunnene veldig kulturelt forskjellige.

Malaysia har vedtatt en multikulturell politikk, der hver gruppe står fritt til å utøve sin kultur innenfor visse grenser. Selv om de har et nasjonalt språk, kan ikke mange snakke det flytende selv om familiene deres har vært i landet i mange generasjoner.

På den annen side har dette kulturelle mangfoldet produsert et verdensberømt utvalg av gatemat som tiltrekker seg turister fra regionen og rundt om i verden.

USA er perfekt som flerkulturelt samfunn definisjon

USA ble dannet som et to-rasistisk land, med svarte som dannet en betydelig og distinkt minoritet. Men de siste årene har USA innledet en politikk for multikulturalisme.

Innvandrere ble hentet inn fra hele verden i stedet for bare Vest-Europa i et forsøk på å fremme mangfold. Dette har blitt tatt imot av noen og avskrekket av andre.

USA er mindre kulturelt fragmentert enn Malaysia fordi innvandrergrupper er relativt raske med å adoptere noen av de viktigste amerikanske kulturleietakerne. De fleste barn av innvandrere vil kunne snakke engelsk og delta i den bredere økonomien sammenlignet med minoritetsgrupper i Malaysia.

Storbyen Sao Paulo er et godt eksempel for et flerkulturelt samfunn definisjon i dag.
I Sao Paolo bor det millioner av forskjellige kulturer, som alle jobber sammen for å bygge opp en bedre by for fremtiden.

Brasil har siden starten vært flerkulturelt

Brasil har vært veldig flerkulturell siden starten som et land og har blitt enda mer med tiden. Brasil, som opprinnelig var befolket av portugiser, afrikanere og urfolksgrupper, fikk også store bølger av innvandrere fra Europa så vel som Japan og Syria.

I dag har disse gruppene en delt brasiliansk kultur der de alle snakker portugisisk med en brasiliansk slang. På den annen side er Brasil så stor at hver gruppe har vært i stand til å okkupere forskjellige regioner og opprettholde mange av sine opprinnelige tradisjoner.

Mange tradisjoner fra hver gruppes opprinnelige land har vært i stand til å bli bevart på grunn av dette. Mange besøkende til Brasil er fascinert av denne doble naturen i Brasils kultur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *