Kultur

Verdier og normer

Verdier og normer Verdier og normer er en av grunnleggende kilder til samfunnsorganisasjon. Disse bestemmer hvordan strukturen i et samfunn skal bli og hvordan mennesker samhandler med hverandre. Dette er tett knyttet opp mot assimilering blant annet. Et samfunn kan ikke styres av lover alene. Hvis de eksisterende lovene er i strid med det samfunnet …

Verdier og normer Les mer »

Kunst og kultur

Kunst og kultur står sentralt i dagens samfunn Kunst og kultur er veldig nært beslektede leietakere som noen ganger kan være den samme. Kunst er en måte en kultur kan gjøre seg unik og gjenkjennelig på. Kunst er en av de veldig synlige delene av en bestemt kultur. Kunst er veldig synlig ganske enkelt på …

Kunst og kultur Les mer »

Musikkultur

Musikkultur Musikkultur refererer generelt til måten musikk er en del av det som gjør en gruppe mennesker unike. Musikk er en av måtene en gruppe mennesker bruker for å uttrykke seg og hvem de er. Musikk har eksistert siden begynnelsen av menneskeheten. Hulemalerier over hele verden viser skildringer av mennesker som spiller musikkinstrumenter. Flere symbol …

Musikkultur Les mer »

Ukultur

Ukultur er både positivt og negativt Ukultur refererer vanligvis til personer som ikke har veldig sofistikert smak i forskjellige omgivelser. Disse innstillingene kan være med hensyn til god mat, god drikke og mange andre kulturelle produkter. Det er mange måter en persons kulturnivå måles i en hovedkultur i dag. Noen er kanskje mer saklige enn …

Ukultur Les mer »

Kultur for læring

Kultur for læring finnes mange steder Kultur for læring refererer generelt til en kultur der å tilegne seg kunnskap ikke blir sett på som et arbeid, men en del av hverdagen. Det innebærer vanligvis også et tankesett om livslang læring. En kultur for læring eksisterer flere steder i verden. Det skjer vanligvis gjennom miljøproblemer. Det …

Kultur for læring Les mer »

Assimilering definisjon

Assimilering definisjon fra Kulturkampen Assimilering definisjon? Begrepet er normalt definert som den generelle forståelsen av ideer, begreper, prinsipper, og informasjon. Dette kan manifestere seg i flere sammenhenger. I sammenheng med kultur betyr assimilering vanligvis prosessen som utenforstående grupper og enkeltpersoner går gjennom for å ta i bruk vertskulturen. Hovedfokuset er vanligvis på innvandrergruppers assimilering, en …

Assimilering definisjon Les mer »

Norske kasinoer

Norske kasinoer vil før eller siden komme Norske kasinoer i fysisk form har enda ikke kommet på banen grunnet regelverkene her til lands. Det nærmeste vi kommer er Norsk Tipping, men de er tross alt kun på nett. Forbudet mot fysiske kasinoer er til tross for den store kulturen vi nordmenn har for å spille …

Norske kasinoer Les mer »

Kulturminister

Kulturminister er en viktig posisjon i en regjering Kulturminister er en regjeringsposisjon som vanligvis fører tilsyn med distribusjonen av kulturprodukter i landet og regulerer kulturproduktene som er gjort tilgjengelig for offentlig konsum. Mange land har et kulturdepartement som ledes av en kulturminister. Ikke alle land har denne posisjonen i sitt kabinett, og motivasjonen for å …

Kulturminister Les mer »

Kulturminner

Kulturminner er en viktig del av samfunnet Kulturminner er et område eller landemerke som har en betydelig mengde kulturell betydning. Minnet rettferdiggjør internasjonal eller lokal rettsbeskyttelse for å bevare det. Kulturminner finnes over hele verden, og det er for mange viktige symbol på kulturen. Mange av dem er offisielt utpekt som sådan, noe som betyr …

Kulturminner Les mer »

Tysk kultur

Tysk kultur er noe mange kjenner til Tysk kultur er et veldig kjent sett med tro og måter å gjøre ting på som gjør det tyske folket unikt i verden. De tyske stereotypiene som vi alle vet eksisterer av en grunn. Tyskere tar med seg biter av sin kultur uansett hvor de bosetter seg. Fra …

Tysk kultur Les mer »