Artikler

Vi skriver om bøger, film og meget mere

Flerkulturelt samfunn definisjon

Flerkulturelt samfunn definisjoner med eksempler Flerkulturelt samfunn definisjon fra Kulturkampen: Et flerkulturelt samfunn er et hvor forskjellige kulturer får lov til å eksistere og bevare seg under samme politet. Disse forskjellige kulturene kan holde seg selv...

Årsaker til kulturforskjeller

Årsaker til kulturforskjeller i det moderne samfunnet Årsaker til kulturforskjeller kan være mange i dag. Kultur er et veldig bredt begrep som omfatter omtrent alt det som utgjør samfunnets kunstneriske og intellektuelle prestasjoner. Kultur er det som gjør en gruppe...

Verdier og normer

Verdier og normer Verdier og normer er en av grunnleggende kilder til samfunnsorganisasjon. Disse bestemmer hvordan strukturen i et samfunn skal bli og hvordan mennesker samhandler med hverandre. Dette er tett knyttet opp mot assimilering blant annet. Et samfunn kan...

Kunst og kultur

Kunst og kultur står sentralt i dagens samfunn Kunst og kultur er veldig nært beslektede leietakere som noen ganger kan være den samme. Kunst er en måte en kultur kan gjøre seg unik og gjenkjennelig på. Kunst er en av de veldig synlige delene av en bestemt kultur....

Musikkultur

Musikkultur Musikkultur refererer generelt til måten musikk er en del av det som gjør en gruppe mennesker unike. Musikk er en av måtene en gruppe mennesker bruker for å uttrykke seg og hvem de er. Musikk har eksistert siden begynnelsen av menneskeheten. Hulemalerier...

Ukultur

Ukultur er både positivt og negativt Ukultur refererer vanligvis til personer som ikke har veldig sofistikert smak i forskjellige omgivelser. Disse innstillingene kan være med hensyn til god mat, god drikke og mange andre kulturelle produkter. Det er mange måter en...

Kultur for læring

Kultur for læring finnes mange steder Kultur for læring refererer generelt til en kultur der å tilegne seg kunnskap ikke blir sett på som et arbeid, men en del av hverdagen. Det innebærer vanligvis også et tankesett om livslang læring. En kultur for læring eksisterer...

Assimilering definisjon

Assimilering definisjon fra Kulturkampen Assimilering definisjon? Begrepet er normalt definert som den generelle forståelsen av ideer, begreper, prinsipper, og informasjon. Dette kan manifestere seg i flere sammenhenger. I sammenheng med kultur betyr assimilering...

Norske kasinoer

Norske kasinoer vil før eller siden komme Norske kasinoer i fysisk form har enda ikke kommet på banen grunnet regelverkene her til lands. Det nærmeste vi kommer er Norsk Tipping, men de er tross alt kun på nett. Forbudet mot fysiske kasinoer er til tross for den store...

Kulturminister

Kulturminister er en viktig posisjon i en regjering Kulturminister er en regjeringsposisjon som vanligvis fører tilsyn med distribusjonen av kulturprodukter i landet og regulerer kulturproduktene som er gjort tilgjengelig for offentlig konsum. Mange land har et...