Artikler

Vi skriver om bøger, film og meget mere

Kultur og Covid

Vil kulturlivet overleve Covid19? Aldri før har kulturlivet stått overfor en større utfordring enn i disse dager. etter at corona startet sin verdensturne har det blitt et stort opphold i kulturlivet. Inntektene svikter og svært mange kunstnere og profiler i...

Ny kultur på kjøkkenet – Ut med det gamle!

Ny kultur på kjøkkenet – Ut med det gamle!

Nye generasjoner – nye vaner. Når førstegangskjøpere og de unge familiene kjøper nye boliger, skal ikke det gamle kjøkkenet regne med få lov til å bli værende spesielt lenge. En ny undersøkelse i Danmark viser nemlig at omtrent 50 % av førstegangskjøpere og...

Seksualitet kultur

Er seksualitet for tabu i den norske kulturen? Norge er det land med en rik kultur, men ofte er vi fattig når det kommer til seksualundervisning og generell informasjon om seksualitet. De siste årene har det kommet mye god og nyttig informasjon om seksualitet til barn...

Kulturstøtte

Kulturstøtte og penger til kunst i Norge Kulturstøtte er et opphetet tema i Norge. I slutten av 2019 ble det viden kjent gjennom norske medier at over 37 millioner kroner fra statskassen har blitt tildelt Vegard Vinge. Dette har hendt over de siste 12 årene. Mannen...

Kunst, kultur, og kreativitet

Kunst, kultur, og kreativitet i 2020 Kunst, kultur og kreativitet kan være separate begreper eller flettet sammen, avhengig av kontekst. I mange isolerte situasjoner anses disse tre konseptene som separate. Men i mer tverrfaglige situasjoner kan disse tre og flere...

Språkforsker

Språkforsker er en viktig yrkesgruppe Språkforsker er en person som gjør en karriere ut fra den vitenskapelige og systematiske studien av språk. Språkforskerere er et veldig spesialisert yrke og tar år å mestre håndverket sitt. Å være språkforsker er et relativt...

Språkvitenskap

Språkvitenskap er kjernen til å forstå språkene Språkvitenskap viser til studiet av språk. Dette innebærer vanligvis noe mye mer dyptgående enn hva folk flest tror. Språkvitenskap undersøker et språk fra alle mulige vinkler og søker å forstå språket fra et så dypt...

Språk og identitet

Språk og identitet Språk og identitet refererer til den tilhørighet folk stammer fra morsmålet. Faktisk er det mange som henter en del av identiteten sin fra språket de snakker med jevne mellomrom. Dette er en viktig sak i noen land som har mer enn ett morsmål. Språk...

Språkreise

Språkreise kan utvide dine horisonter Språkreise er konsept som refererer til den midlertidige flyttingen av en person til et annet land med mål om å få dem til å lære det lokale språket. Språkreiser involverer vanligvis universitetsstudenter eller yngre mennesker...

Morsmål

Morsmål definisjon og gjennomgang Morsmål er noen ganger definert som språket en person ble utsatt for og vokste opp med å snakke. Andre ganger kan det bety språket til en persons etniske gruppe. Hvilken definisjon som brukes er avhengig av situasjonen. Den senere...