Årsaker til kulturforskjeller

Årsaker til kulturforskjeller i det moderne samfunnet

Årsaker til kulturforskjeller kan være mange i dag. Kultur er et veldig bredt begrep som omfatter omtrent alt det som utgjør samfunnets kunstneriske og intellektuelle prestasjoner. Kultur er det som gjør en gruppe mennesker unike fra andre.

Kultur er for det meste en organisk manifestasjon av samfunnets verdier og ambisjoner. En folkekultur utvikler seg over hundrevis om ikke tusenvis av år og er formet av mange krefter i løpet av den tiden.

Som sådan kan kulturer variere ganske betydelig selv om de ikke er veldig geografisk fjernt. Det er noen generelle årsaker til kulturforskjeller som vil bli diskutert her.

Årsaker til kulturforskjeller kan for eksempel være religion, der hijab er et godt eksempel.
Mange kvinner i Islam bærer en hijab – en klar kulturforskjell til det norske samfunnet generelt.

Kulturforskjeller fra geografi

Geografi er en av de viktigste årsakene til kulturforskjeller mellom forskjellige folk. Som en generell regel, jo lenger tidshorisont, jo større kulturforskjeller kan skyldes en enkelt faktor.

Geografi er en viktig faktor fordi den kan endre settet med atferdstrekk som vil være økologisk vellykket. For eksempel ville fjellregioner mest sannsynlig velge et mer robust bygg. I motsetning til dette ville slettens regioner valgt mer kraftig for å løpe lange avstander.

Geografi forårsaker også kulturforskjeller når det gjelder personlighetstrekk som er nødvendig for å overleve. Fortsetter vi eksemplet ovenfor, vil folk i fjellregioner trenge å være mer fysisk robuste, og da dyre mentale egenskaper kanskje ikke er så høyt verdsatt. Det motsatte ville være tilfelle i slettene.

Klima som årsak til kulturforskjeller

Forskjeller i klima, spesielt over lengre tid, har vært kjent for å gi veldig merkbare kulturforskjeller. Dette er fordi forskjellige klima favoriserer forskjellige atferdsmønstre.

Disse atferdsmønstrene som er vellykket overføres deretter til neste generasjon og pleies. Hvis dette får gå sin gang i noen generasjoner, blir disse personlighetstrekkene veldig permanente.

Som en generell regel pleier kaldere klima å foretrekke høyere sparepriser. Dette er av den enkle grunn at lengre vintre krever mer betydelig forberedelse bare for å overleve.

For eksempel er sparepengene på steder som Tyskland, Skandinavia og Nord-Asia høyere enn andre steder, selv etter justert for inntektsnivå. Dette skyldes i stor grad de lavere tidspreferansene til disse kulturene på grunn av deres lengre og kaldere vintre.

Historie kan påføre årsaker til kulturforskjeller

Enkelte store historiske begivenheter kan også tjene som en viktig årsak til kulturforskjeller. Jo større den historiske begivenheten er, jo lengre vil virkningene på samfunnet ha.

Dette gjelder spesielt historiske hendelser som omformer samfunnet og gjør tidligere kulturelle leietakere foreldet. Et godt eksempel mange har nevnt er Polen.

Polen er kjent i hele Europa for å være relativt mer nasjonalistisk enn de fleste andre land. Mange tilskriver dette det faktum at den polske politiske enheten ble utslettet av kartet to ganger i løpet av de siste århundrene, noe som gjorde den polske kulturen til mye slitere av innflytelser utenfor enn før.

Tradisjoner innenfor dans og underholdning er blant årsaker til kulturforskjeller i dagens samfunn.
Dans og underholdning har vært med på å bære kulturene i mange tiår.

Viktigheten av å gjenkjenne årsaker til kulturforskjeller

Det er viktig for oss å forstå forskjellene som eksisterer mellom kulturer og hvordan disse forskjellene ble til. Først da kan man oppnå en større følelse av respekt og forståelse mellom de forskjellige kulturene for menneskeheten.

Jo mindre ignorante mennesker handler om hvordan og hvorfor andre mennesker oppfører seg annerledes enn dem, jo mindre sjanse er det for at konflikt finner sted, og jo mer i fred vil vi være med hverandre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *