Måned: april 2020

Språkvitenskap

Språkvitenskap er kjernen til å forstå språkene Språkvitenskap viser til studiet av språk. Dette innebærer vanligvis noe mye mer dyptgående enn hva folk flest tror. Språkvitenskap undersøker et språk fra alle mulige vinkler og søker å forstå språket fra et så dypt nivå som mulig. Språkvitenskap søker å undersøke et språk og forstå dets generelle …

Språkvitenskap Les mer »

Språkreise

Språkreise kan utvide dine horisonter Språkreise er konsept som refererer til den midlertidige flyttingen av en person til et annet land med mål om å få dem til å lære det lokale språket. Språkreiser involverer vanligvis universitetsstudenter eller yngre mennesker generelt. Når det er sagt, kan det være hvem som helst i alle aldre så …

Språkreise Les mer »

Morsmål

Morsmål definisjon og gjennomgang Morsmål er noen ganger definert som språket en person ble utsatt for og vokste opp med å snakke. Andre ganger kan det bety språket til en persons etniske gruppe. Hvilken definisjon som brukes er avhengig av situasjonen. Den senere definisjonen brukes mer ofte i flerkulturelle samfunn der visse grupper har svært …

Morsmål Les mer »

Flerkulturelt samfunn definisjon

Flerkulturelt samfunn definisjoner med eksempler Flerkulturelt samfunn definisjon fra Kulturkampen: Et flerkulturelt samfunn er et hvor forskjellige kulturer får lov til å eksistere og bevare seg under samme politet. Disse forskjellige kulturene kan holde seg selv eller blande seg med hverandre så mye de vil. Noen mennesker tror at flerkulturelle samfunn er å foretrekke av …

Flerkulturelt samfunn definisjon Les mer »

Verdier og normer

Verdier og normer Verdier og normer er en av grunnleggende kilder til samfunnsorganisasjon. Disse bestemmer hvordan strukturen i et samfunn skal bli og hvordan mennesker samhandler med hverandre. Dette er tett knyttet opp mot assimilering blant annet. Et samfunn kan ikke styres av lover alene. Hvis de eksisterende lovene er i strid med det samfunnet …

Verdier og normer Les mer »

Kunst og kultur

Kunst og kultur står sentralt i dagens samfunn Kunst og kultur er veldig nært beslektede leietakere som noen ganger kan være den samme. Kunst er en måte en kultur kan gjøre seg unik og gjenkjennelig på. Kunst er en av de veldig synlige delene av en bestemt kultur. Kunst er veldig synlig ganske enkelt på …

Kunst og kultur Les mer »

Musikkultur

Musikkultur Musikkultur refererer generelt til måten musikk er en del av det som gjør en gruppe mennesker unike. Musikk er en av måtene en gruppe mennesker bruker for å uttrykke seg og hvem de er. Musikk har eksistert siden begynnelsen av menneskeheten. Hulemalerier over hele verden viser skildringer av mennesker som spiller musikkinstrumenter. Flere symbol …

Musikkultur Les mer »

Ukultur

Ukultur er både positivt og negativt Ukultur refererer vanligvis til personer som ikke har veldig sofistikert smak i forskjellige omgivelser. Disse innstillingene kan være med hensyn til god mat, god drikke og mange andre kulturelle produkter. Det er mange måter en persons kulturnivå måles i en hovedkultur i dag. Noen er kanskje mer saklige enn …

Ukultur Les mer »