- Om Kulturkampen -

Stem for et rikere kulturliv

Kampanjen «Kulturkampen» ble lansert i forkant av stortingsvalget i 2005. Budskapet den gang var at én prosent av statsbudsjettet burde gå til kulturfeltet, og at Norge trengte et kulturløft, og en ny og rødgrønn regjering.

 

Ved stortingsvalgene i 2009 og 2013 ble Kulturkampen gjentatt, der budskapet i stor grad dreide seg om at satsingen på kultur, som var satt i gang av den rødgrønne regjeringen, måtte fortsette. I perioden fra 2006 til 2014[1] økte den rødgrønne regjeringen bevilgningene til kulturformål med 5,7 milliarder kroner, og budsjettet som ble lagt frem høsten 2013, innfridde lovnaden om 1 % til kulturformål.

Fakta

Kulturkampens formål er å fremme kultur som en viktig valgkampsak frem mot stortingsvalget 11. september 2017. Kulturkampen vil sette kunst- og kulturpolitikken på dagsorden, og synliggjøre bredden og mangfoldet i det norske kulturlivet. Slagordet vårt er «stem for et rikere kulturliv».

 

Kulturkampen vil ha et regjeringsskifte

Siden Høyre- og Frp-regjeringen tok over makten i 2013, har bevilgningene stått stille, og bevilgningene til kulturelle formål på statsbudsjettet ligger i dag på om lag 0,84 %. Hadde 1-prosentmålet vært opprettholdt, ville omtrent 1,3 milliarder mer gått til kultur enn det som er tilfelle i dag.

 

Kulturkampen mener at et regjeringsskifte må til for å få gjennomslag for en ny satsing på kultur. Partiene på venstresiden har en langt mer fremoverlent og ambisiøs kulturpolitikk enn dagens regjering. Det er sentralt for en ny kultursatsing at man prioriterer mangfoldet i kulturen i hele landet.

 

Satsing på kultur handler om oppdaterte skolebibliotek med lange nok åpningstider, faglig dyktige kulturskolelærere, operasangere i verdensklassen og midler til norskprodusert film. Fundamentet for norsk kultur er bredde – både når det gjelder geografi, alder, sjanger og nivå.

 

Menneskene bak

Styret består av Monica Boracco (forfatter), Mikkel Bugge (forfatter), Rene Rasmussen (musiker), Marianne Hurum (billedkunstner) og Knut Alfsen (skuespiller).

 

Talsperson; Marianne Hurum, mhurum@gmail.com, 94394103

Talsperson; Monica Boracco, boracco@me.com, 99621078

 

Se ulike kulturtips fra noen av Kulturkampens ambassadører her

 

Les ti gode kulturgrunner til hvorfor du bør stemme for ny regjering her

 

 

[1] (i budsjettforslaget som ble lagt frem høsten 2013)