- KULTURTIPS -

Kulturtips nr. 4

Ingrid Eggen, kunstner

Hva er ditt beste kulturtips?

– ByFlimmer, en filmfestival som finner sted i fem ulike byrom over fem dager, og som har som uttalt mål å stimulere byens kinokultur. (nå senest i Oslo Domkirke, Fotogallereiet, Cappelens forslag, Kunsternes Hus og Louise Dany).

Fokuset er på visning av smal film innenfor konseptuelle rammer og festivalen har vært arrangert 3 ganger siden 2014. Hjernen bak er den glitrende filmskaperen Itonje Søimer Guttormsen. Hun kuraterer selv og inviterer andre kunstere (forfattere og filmvitere) til å kuratere helhetlige filmopplevelser der sted og setting er bygget opp rundt filmene som vises.

 

Hvorfor er dette ditt beste kulturtips?

– I fjor ble Oslo Domkirkes kapell brukt som åpningsarena. Der ble publikum invitert til filmvisning av Chantal Akermans No Home Movie (2015), i et cinematisk rituale bestående av orgelmusikk og et konspeptuelt måltid. Fordi kinolandskapet i Oslo nå er i en spennende endring med nye initiativer som Kunsternes Hus Kino, Vega Scene mm, er ByFlimmer- konseptet lagt i dvale mens den retter seg mot nye problemstillinger, blant annet manglende plattformer for formatutforskende film. ByFlimmer kan derimot oppleves i Harstad i oktober, hvor konseptet fra Domkirken vil vises i Harstad Kirke under Artic Moving Image & Film.

 

Hvorfor mener du det er viktig at det offentlige satser på kultur?

– Det er helt nødvendig for å kunne løfte fram det smale og særegne i den bredden som finnes i vår kultur. Kultur kan tilby et annet og essensielt blikk og gi opplevelser som beriker og utfordrer vårt syn på verden.