- KULTURTIPS -

Kulturtips nr. 29

Kristin Bjørn, forfatter

Hva er ditt beste kulturtips?

– Elisabeth Beanca Halvorsen: Doris Lessing, en litterær forfølgelse. 

 

Hvorfor er dette ditt beste kulturtips?

– Det er ei bok som smitter med sin kunnskapsglede, både om Lessings historie og historien om Zimbabwe. Halvorsen mikser sjangre: dramatikk for figurer og mennesker, fakta og egne refleksjoner på en underholdende måte.  Ei bok som leser videre tll mange andre bøker jeg får lyst til å lese. 

 

Hvorfor mener du det er viktig at det offentlige satser på kultur?

– Kunst og kultur er den viktigste driveren i samfunnet; kultur binder oss sammen. Kunst skaper dynamikk og inspirerer til motstand mot vedtatte sannheter.

 

Kommer du til å stemme for et regjeringsskifte 11. september?

– Ja. Fokuset på norske verdier og holdningen til flyktninger gjør valget enkelt.