- KULTURTIPS -

Kulturtips nr.29

Mattis Herman Nyquist, skuespiller

Hva er ditt beste kulturtips?

– Jeg kunne anbefalt mye, men jeg anbefaler Nils Bech. Og for å være helt konkret; Nils Bech i Operaen 19 november.

 

Hvorfor er dette ditt beste kulturtips?

– Av flere grunner. Nils er en kunstner som jeg har fulgt i mange år, han har en forbilledlig integritet i arbeidet sitt og tar i mine øyne ingen kunstneriske snarveier eller gjør forsøk på å forføre på noen annen måte en ut i fra sine egne verks kjerner. Han forener, leker – og evner å samle ulike kunstneriske utrykk innenfor sitt musikalske univers. Dette gir verkene hans en uforutsigbarhet og en effekt jeg beundrer ham for. Man kan høre Bech som musikk og se ham som verk, evt. en tredje vei. Her mener jeg han opererer i en egen sjanger. Og jeg vil oppfordre til å bruke to timer av sitt liv på å se dette utspille seg. Fortrinnsvis i Operaen 19. november.

 

Hvorfor mener du det er viktig at det offentlige satser på kultur?

– For det første er ikke kultur viktigere enn andre områder, for alt er synergiene av alt. Men ja, kunst og kultur er i sine heldigste stunder bidragsytende til marginer av innsikt i eksistensen til et menneske, og til et samfunn i samspill med omgivelsene. I tillegg er kultur billig. Man får påfallende mye igjen for de investeringene som gjøres i et kulturfelt, også i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

 

Kommer du til å stemme for et regjeringsskifte 11.september?

– Det kommer jeg til å gjøre. Helt banalt sett fordi verden er et flyktig sted av flaks og uflaks for hva slags utgangspunkt man blir født inn i som menneske, og med det ønsker jeg et samfunn med mindre forskjeller som i større grad fasiliterer for alle.