- KULTURTIPS -

Kulturtips nr. 15

Ellen Andreassen, skuespiller

Hvorfor mener du det er viktig at det offentlige satser på kultur?

– For å sikre mangfoldighet og at kulturen blir tilgjengelig for alle. Det må satses på kultur innen grunnskolen. Det er synd hvis estetiske fag fases ut og ikke ses på som «grunnleggende» innen læring. At barn og unge får tilgang til/blir servert kunst og kultur av høy kvalitet er viktig. Det må tas på alvor!

 

Kommer du til å stemme for et regjeringsskifte 11.september?

– Ja. Vi trenger noen som vil gjøret kulturløft med mål om å øke andelen til kultur i statsbudsjettet. En regjering som ser på kunst og kultur som en nødvendighet i samfunnet, og som vil styrke kunstnernes levekår.