- KULTURTIPS -

Kulturtips nr. 14

Audun K. Røstad, Youtube-stjerne

Hva er ditt beste kulturtips?

– Det er vanskelig å sette fingeren på kun ett tips, men kanskje det må være å hive seg med på forestillinger, konserter og arrangementer som man i utgangspunktet vet lite om på forhånd. Jeg er også veldig fan av kulturarrangementer som kombinerer fantastiske naturopplevelser med konsumering av gode kulturopplevelser, for eksempel er Filmfest på Vattn favoritten min fra 2016.  

Nå har jeg vel allerede passert det ene tipset, men må tilføye at mange av de mest interresante kulturopplevelsene jeg har fått har vært å bare observere og oppleve andre kulturer i andre land og verdensdeler.

 

Hvorfor mener du det er viktig at det offentlige satser på kultur?

Jeg mener det er mange gode grunner til å satse på kultur. Jeg er hellig overbevist om at kulturopplevelser både beriker samfunnet økonomisk og øker livsgleden. Hvis det var mulig å bevise, er jeg sikker på at en kulturrik region vil få færre sykmeldinger, øke kreativiteten og gi inspirasjon til både de som utøver og konsumerer, og dermed føre til nyskapning innen både ny kultur og bedrifter og gründervirksomheter. Hvis man tenker langsiktig, langt utover en fireårsperiode, tror jeg at satsing på kultur bør sees som en investering som gagner samfunnet på de fleste områder.

 

Kommer du til å stemme for et regjeringsskifte 11.september?

– Helt klart. Jeg mener dagens regjering bidrar til å spre holdninger jeg mener forsøpler samfunnet vårt, og gir landet vårt et omdømme som et mindre medmenneskelig, tolerant og inkluderende land enn hva jeg skulle ønske. Deres bidrag til landets rikeste på bekostning av de som har minst veier heller ikke spesielt positivt.