- KULTURTIPS -

Kulturtips nr. 11

Hauk Heyerdahl, skuespiller

Hva er ditt beste kulturtips?

– Den teknologiske utviklingen endrer menneskenes sosiale vaner og vår intellektuelle kapasitet i et tempo det er vanskelig å følge med på. For eksempel sjekker norske kvinner og menn mobiltelefonen

sin 150 ganger i døgnet. Vi må ikke se bakover for å finne løsninger på dette, men vi må skape offline tid, både for våre barn og for oss selv.

 

Hvorfor er dette ditt beste kulturtips?

– Teatrene er snart det eneste stedet man kan sitte uten å sjekke telefonen sin. Gallerier, konserter, biblioteker er andre eksempler. Kunsten representerer et intellektuelt og emosjonelt pauserom vi er helt avhengig av.  En sterk offensive kulturpolitikk er helt essensiell, rett og slett viktigere enn noen gang.