- AKTUELT -

Kulturløftet

Kulturløftet ble en felles valgkampsak i 2005. Etter valget ble Kulturløftet et viktig punkt i den nye regjeringens politikk. I Soria Moria-erklæringen står det at «regjeringen vil realisere Kulturløftet gjennom en opptrapping av kultursatsningen til én prosent av statsbudsjettet innen 2014».

 

 

Kulturløftet var de rødgrønne partienes felles plattform på et politisk område, kultur. Det var Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som lanserte Kulturløftet i mars 2004. Det kom som en reaksjon på Bondeviks kulturmelding «Kultur fram mot 2014».

Vil gi kulturlivet og frivilligheten økt status

I løpet av storingsperioden 2005-2009 økte kultursatsningen med nærmere to milliarder kroner.

 

Kulturløftet handlet ikke bare om økonomiske bevilgninger. Det handlet like mye om å gi kulturlivet og frivilligheten økt anerkjennelse og status. Målet var også å tydeliggjøre det offentliges ansvar for kultursektoren. Det ville sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud som var tilgjengelig for alle.

 

Det andre kulturløftet ble avgitt av de samme partiene før valget 2009, og et tredje kulturløfte kom før valget i 2013 – men det ble naturligvis ikke gjennomført da det ble regjeringsskifte.

 

Bråstopp for kulturløftet med blå-blå regjering

Den nye regjeringens forslag til statsbudsjett innebar en bråstopp for kulturløftet og satsingen på kultur. Økningen i statsbudsjettet ville ikke kompensere for prisstigningen i samfunnet, noe vi har merket de siste fire årene, hvor kulturen har vært taperen.

 

Vårt mål er at én prosent av statsbudsjettet skal øremerkes kultur, og at disse midlene skal gå til å sikre bredde og mangfold. Da trenger vi et regjeringsskifte med Jonas Gahr Støre som statsminister.