- AKTUELT -

Fem på gata

Kultur er grunnleggende for gode liv og et godt samfunn. Norsk kulturliv er mangfoldig, takket være en rekke mennesker som på ulike måter bidrar til mangfoldet av kulturopplevelser. Vi intervjuet ti kulturfolk og stilte dem følgende spørsmål;

1. Hva er viktigst for deg innen kultur?
2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste 4 årene?
3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som
statsminister?
4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

 

 

Elisabeth Sæther

 

 

– Spiller klarinett i Hovin Musikkorps og har barn i Jessheim skolekorps.

 

1. Hva er viktigst for deg innen kultur?

 

Mer ressurser til kulturskolene – de er viktige bærebjelker i den lokale kulturen. Mye av musikkopplæringa foregår der i dag – og det bør bli enda mer.

Skolekorpsene står for den viktigste musikkopplæringa i Norge – både som bakgrunn for voksne musikere og som en god basiskunnskap for alle de hundretusener nordmenn som har vært med i et skolekorps ei stund. Flere øvingslokaler og lokaler for framføring av musikk lokalt – som korps og kor ol ikke trenger å betale for å leie. (Ikke bare til øvelser, men til seminarer og konserter.) Mer tilskudd til lokale korps, de sliter med å skaffe nok driftsmidler. Alle vil ha korps, men det koster penger å drive skolekorps: I tillegg til lærerne bruker de mye penger på kjøp og
vedlikehold av instrumenter, noter osv. Opprettholde de profesjonelle korpsene og orkestrene vi har i Norge – de er viktige både pga sin
egen musikalske kvalitet og som forbilder og instruktører for amatørene, ikke minst for barna.

 

2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste fire årene?

 

Det var i gang en styrking av kultursektoren, som burde ha fortsatt. Jeg frykter en markedsorientering av kultursektoren. Uttalelser fra kulturministeren og andre politikere fra FrP og Høyre viser liten forståelse for god kulturpolitikk. F eks da kulturministeren uttalte at det er feil å kritisere kvaliteten på lokale spel fordi så mange ser dem. Eller alle eksemplene rundt de «norske verdiene»… Slike utsagn bringer kulturdebatten ned på et pinlig lavt nivå.

 

3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som statsminister?

 

Vi må fortsette den tidligere satsinga på kultursektoren – jeg støtter helhjerta opp om Kulturløftet. I det lokale kulturlivet skapes det arenaer hvor folk møtes på tvers av alder og bakgrunn, og kulturlivet skal ikke være avhengige av at noen vil betale for å se eller høre det de framfører. Vi kan ikke støtte en statsminister som velger statsråder som viser en skremmende mangel på forståelse for hva som er politikeres ansvar og rolle. Vi må ikke gjøre det til noe typisk norsk!

 

4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

 

Hvis vi ikke står opp og sier fra fungerer det som en støtte til dagens politikk. Stortinget trenger et annet flertall og Norge ei ny regjering!

 

 

Odd Steinar Albrigtsen

 

 

– Gitarist og musikklærer

 

1. Hva er viktigst for deg innen kultur?

Tydelig satsning på kultur fra politikerne. Beholde og satse på de viktige støtteordningene, som gjør det mulig for musikere og kunstnere å kunne å leve av kunsten, som igjen kan gi gode og varierte kulturopplevelser til folk over hele landet.

 

2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste fire årene?

Mitt inntrykk er at musikkfeltet ikke nødvendigvis er direkte bygget ned, men det har heller ikke vært noen tydelig satsing på musikk og kultur. Er kanskje en kulturpolitikk på stedet hvil;en passiv kulturpolitikk.

 

3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som statsminister?

Lovnad om én prosent av statsbudsjettet fra Jonas Gahr Støre er en veldig bra grunn til å satse på Jonas i stedet for Erna. Dette er en klar satsing på kulturlivet!

 

4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

Det er viktig å bruke stemmeretten for å kunne påvirke de sakene og verdiene man tror på. Jeg vil ha en tydelig satsing på kulturlivet og stoppe privatiseringen. Derfor stemmer jeg for et regjeringsskifte til en rødgrønn regjering.

 

 

Lars Haga Raavand

 

 

– Forfatter

 

1. Hva er viktigst for deg innen kultur?

Det viktigste er å fortsette å jobbe for at kulturens egenverdi skal bestå, og at den ikke skal total-underlegges kapitalens produksjonskrav, men snarere få være en mulig motvekt til denne. Jeg tror ikke en ren «kunst for kunstens skyld» finnes, eller er etterstrebelsesverdig, men ved å våge å la rommet for hva kunst og kultur er, og kan være, få stå så åpent som mulig, vil det gagne hele samfunnet og kunne bidra til økt refleksjon og toleranse.

 

2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste fire årene?

Det økende kravet fra deler av høyresiden om at kunst og kultur skal servere samfunnet det samfunnet vil ha; at kunst og kultur skal underholde snarere enn å utfordre. Videre er det et problem i den tilbakevendende debatten om «norsk kultur» at den ikke tar opp i seg det faktum at enhver kultur er like omskiftelig som årstidene.

 

3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som statsminister?

Det er et ekstremt ledende spørsmål, men denne regjeringens kulturpolitikk har ikke imponert, så får man håpe at den neste regjeringa greier å gjøre nettopp det.

 

4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

 

Forskjellene i Norge har økt med borgerlig styre, og miljøet sviktes stadig av lite handlekraftige politikere. Dette kan man som velger faktisk gjøre noe med!

 

 

Veronicha Angell Bergli

 

 

– Rådgiver Finnmark fylkesbibliotek og nestleder Bibliotekarforbundet.

 

1. Hva er viktigst for deg innen kultur?

 

Kultur er et enormt stort felt, men jeg skal prøve å trekke ut noe. For meg er det viktig at de profesjonelle kunstnerene gis rammevilkår som gjør det mulig å leve av kunsten. Det er også viktig  at vi har kunst og kultur for kunsten og kulturens skyld, og ikke nødvendigvis for å skape økonomiske verdier. Videre, mitt hjertebarn, så er det viktig at det lokale kulturlivet, selve den kulturelle grunnmuren, gis solid og forutsigbar økonomi, den skal være lavterskel og inkluderende. Det offentlige skal og må støtte det frivillige kulturlivet, kulturskolen og bibliotekene. For å nevne noe.

 

2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste fire årene? 

 

Når kulturdebatt blir verdidebatt, brunost og vafler.. ingen kommentar nødvendig. Videre er den utstrakte bruken av prosjektmidler et problem, særlig så lenge rammevilkårene ikke er gode nok. Dette fører til at de store institusjonene og administrasjonene kan karre til seg majoriteten av tilgjengelige midler samtidig som at mange små folkebibliotek rundt om sliter med å oppfylle kravene i bibliotekloven. Det sier seg selv at det er vanskelig for en bibliotekar i 50% stilling å skulle hive seg prosjektmiddelkarusellen. Misforstå meg rett, vi trenger utviklingsprosjektene, men vi trenger enda mer en solid økonomisk grunnmur! På dette punktet fortjener Engerutvalgets rapport å bli børstet støv av!

 

3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som statsminister?

 

Hvorfor enten Solberg eller Støre? Det vi trenger fra høsten av er at partiene som tar kultur på alvor, både den profesjonelle og den kulturelle grunnmuren, blir store nok til at det gjør en forskjell!

 

4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

 

Jeg mener at å stemme ikke bare er en rett, men en plikt! Vi lever i et samfunn hvor stemmeseddelen teller. Det er gjennom den vi har mulighet til å påvirke de store politiske linjene.

 

 

Ivar Furre Aam

 

 

– Skuespiller

 

1. Hva er viktigst for deg innen kultur?

 

Viktigst for meg tror jeg er kunstuttrykk som kan skape undring og gi nye perspektiver. Kunsten kan lære oss å se og tenke på andre måter. A det er plass til den banebrytende kunsten og de brede arenaene der folk og profesjonelle møtes og utvikler forståelse for hverandres perspektiver. I den digitale tidsalderen har Teatret potensiale til å være en sosial møteplass, men vi har utfordring med å nå ulike sosioøkonomiske grupper. Blir fort hvitt og elitistisk. Kulturuttrykk skal virke samlende, men også splintre opp identiteter og illusjoner.

 

2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste fire årene?

 

Vi har ikke hatt en ordentlig kulturminister de siste årene, som faktisk har kunstnerisk og kulturell kompetanse. Hovedproblemet er en tendensiøs polarisering mellom folkelig kultur og mer komplekse/avanserte kulturuttrykk. Det skaper fremmedgjøring. Min erfaring er at god formidling skaper nysgjerrighet og åpenhet. Man må slutte å snakke om folkelig vs elitistisk og heller snakke om tilgjengelighet, flater og ulik kompetanse.

 

3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som statsminister?

 

Vi trenger akkurat Jonas fordi han er gammel marineoffiser, utdanna fra Frankrike, tar seg en tur i skogen, og praktiserer Bikramyoga. Det synes jeg er interessant. Fordi komplekse problemer, krever bred erfaring, slik at vi forhåpentligvis får enkle løsninger.

 

4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

 

Det er viktig å bruke stemmeretten fordi du har stemmerett. Hvis du virkelig avskyr alt det alle står for så uttrykk deg selv og stem blankt! Slik får vi forandring.

 

 

 

Anne M. Breivik

 

 

– Musikkterapeut og musikklærer på AKS

 

1. Hva er viktigst for deg innen kultur?

 

Jeg driver jo mest med musikk selv, men syns det er viktig at man anerkjenner egenverdien i alle kunstformer. Som musikkterapeut er jeg også opptatt av at man skal se verdien musikk og kunst har i ulike faser av menneskers liv og i ulike samfunnslag.

 

2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste fire årene?

 

Kanskje først og fremst at vi har hatt kulturministre uten særlig kompetanse eller interesse for kultur og de som jobber med det. Et ensrettet fokus på talentutvikling og på kunsten skal som næringsvirksomhet.

 

3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som statsminister?

 

Fordi vi trenger en kulturpolitikk som viderefører statlige støtteordninger som gir kunstnere frihet til å skape, og som gir kulturfagene høyere status i skolen.

 

4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

 

Jeg syns alltid det er viktig å bruke stemmeretten.

 

Elin Bekkebråten Sjølie

 

 

– Bibliotekar

 

1. Hva er viktigst for deg innen kulturfeltet?

 

For meg er bibliotek det aller viktigste, selv om det er langt mer enn bare kultur. Biblioteket er en av demokratiets grunnsteiner, og gir gratis informasjon til alle, uavhengig av hvem man er. Det er et lavterskeltilbud, og biblioteket hjelper med alt fra å formidle litteratur til mennesker i alle aldre, til datahjelp som nettbank, barnehagesøknader, og så videre. Vi er i ferd med å få et digitalt klasseskille, og her spiller biblioteket en sentral rolle for å utjevne disse forskjellene. Biblioteket er også med på å forebygge mot utenforskap på flere måter.

 

2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste fire årene?

 

Ei blå-blå regjering letter skattene for de med mest penger, noe som autmatisk gjør at kommunene får mindre penger. Og når kommunene får mindre penger, kuttes det naturlig nok i tjenestetilbudet. Det sier seg selv. Siden kultur ikke blir sett på som livsviktig, er det som regel i kulturfeltet det kuttes først.

 

3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som statsminister?

 

Personlig ønsker jeg vel egentlig ingen av dem som statsminister, for å være ærlig. Jeg håper at
Bjørnar Moxnes får en stol på Stortinget etter valget!

 

4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

Det er alltid viktig å bruke stemmeretten!

 

 

Ellen Andreassen

– skuespiller

 

1. Hva er viktigst for deg innen kulturfeltet?

Mangfoldighet. At kulturen skal være tilgjengelig for alle. Det må satses på kultur innen grunnskolen. Synd hvis estetiske fag fases ut og ikke ses på som «grunnleggende» innen læring. At barn og unge får tilgang til/blir servert kunst og kultur av høy kvalitet, at det blir tatt på alvor!

 

2. Hva er hovedproblemet med utviklinga de siste fire årene?

Den skremmende tendensen innen innvandring, asyl og integreringspolitikken. Fysj og fy, nei, nei og atter nei. Det er også på tide å kalle en spade for en spade hva miljø angår. Vi vet, kan og har i aller høyeste grad ressurser nok til å forandre kurs. Vi må handle deretter og tenke langsiktig i forhold til miljøet.

 

3. Hvorfor trenger kulturpolitikken Jonas Gahr Støre og ikke Erna Solberg som statsminister?

Fordi vi trenger noen som vil gjøre er kulturløft med mål om å øke andelen for kultur i statsbudsjettet. Som ser på kunst og kultur som en nødvendighet i samfunnet og som vil styrke kunstnernes levekår.

 

4. Hvorfor mener du det er viktig å bruke stemmeretten ved valget i år?

Fordi vi kan. Vi må stemme for et inkluderende samfunn!!