- AKTUELT -

Har regjeringa gjort nok?

Om få uker har den sittende borgerlige regjeringen hatt fire hele år på seg til å forbedre Norges kulturpolitikk. Men hva har de egentlig gjort, og er det nok?

 

Den sittende regjeringen har sviktet kulturen

Det som er helt sikkert er at regjeringen har sviktet kulturen økonomisk. Linda Hofstad Helleland må være den eneste ministeren som ikke har krevd mer midler til sitt eget felt, som har ført til at Kulturdepartementet er det eneste departementet som ikke har fått økt sitt budsjett i forhold til prisveksten.

 

Ikke var det overraskende at kulturens andel av statsbudsjettet også sank i 2017. Regjeringa har så langt lagt opp til reelle kutt i alle støtteordninger ved alle landets kulturinstitusjoner.

 

Det er ikke mye å plukke av når vi skal kommentere de fire siste årene med norsk kulturpolitikk, og det vi kan trekke fram er dessverre mer eller mindre kun nedturer.

 

 

Fakta

 

  • Linda Hofstad Helleland er den eneste ministeren som ikke har krevd mer midler til sitt eget felt
  • Kulturens andel av statsbudsjettet sank også i 2017
  • Forslaget om å endre åndsverkloven vitner om en kulturminister som har misforstått kulturaktørenes interesser. Utkastet til den nye loven ble kritisert av en rekke aktører for å vektlegge kulturlivets rettighetshavere for mye.
  • Det skal ikke være en kamp å drive med kultur i Norge, slik det har vært de siste fire årene.

 

Forslaget om å endre åndsverkloven vitner om en kulturminister som har misforstått kulturaktørenes interesser. Utkastet til den nye loven ble kritisert av en rekke aktører for å vektlegge kulturlivets rettighetshavere for mye. Etter høringen fremmet kulturministeren da en lov med helt motsatt fortegn som gikk i rettighetshavernes disfavør. Dette skapte et opprør i kulturlivet, paragrafen ble først forsvart av regjeringen og siden trukket. Dette viser en regjering og en kulturminister som ikke har forstått hvilke tiltak kulturen trenger.

 

Å drive med kultur skal ikke være en kamp

Norge er et land rikt på kultur, og det er viktig at vi tar vare på den rike kulturen vi har. Vi er et sammensatt land som har gleden av å ha kulturaktører som kommer fra alle verdenshjørner. Vi er et land hvor både liten og stor kan drive med kultur, og hvor kultur drives av de som lever av det og amatører. Dette må vi verne om, og tilrettelegge for.

 

Det skal ikke være en kamp å drive med kultur i Norge, slik det har vært de siste fire årene.

Vårt mål er at én prosent av statsbudsjettet skal øremerkes kultur, og at disse midlene skal gå til å sikre bredde og mangfold. Vi mener også at kulturpolitikken ikke får den plassen den fortjener i den offentlige debatten.

 

Skal vi lykkes med alt dette, trenger vi et regjeringsskifte med Jonas Gahr Støre som statsminister.